تقارير مالية

 تقارير مالية 2019
 تقرير مالي مراقب 2018
 تقرير مالي مراقب 2017
 تقرير مالي مراقب 2016
 تقرير مالي مراقب 2015
 تقرير مالي مراقب 2014
 תמצית המאזן באלפי שח ליום 30 ביוני 2013
 דוח כספי מבוקר ליום 31 דצמבר 2013
 דוח ביקורת מפורט לשנת 2013
 תמצית המאזן באלפי שח ליום 31 בדצמבר 2012
 דוח רבעוני יוני 2011
 דוח כספי מבוקר ליום 31 דצמבר 2010
الزيارات : 998