מחלקת גבייה

תקנות והסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה)
תשע"ב 2012


מס' הנפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח
לחודשים 10-11-12/11

1

2,550

2,551 – 2,933

2,934 – 3,315

2

3,824

3,825 – 4,397

4,398 – 4,971

3

עד 4,436

4,437 – 5,102

5,103 – 5,767

4

עד 5,048

5,049 – 5,805

5,806 – 6,562

5

עד 6,134

6,135 – 7,054

7,055 – 7,974

6

עד 7,220

7,221 – 8,303

8,304 – 9,386

שיעור ההנחה

עד 80%

עד 60%

עד 40%

7

8,306

8,307 – 9,552

9,553 – 10,798

8

עד 9,392

9,393 – 10,801

10,802 – 12,210

9

עד 10,478

10,479 – 12,050

12,051 – 13,622

10 ומעלה

עד 1,164 לנפש

עד 1,339 לנפש

עד 1,514 לנפש

שיעור ההנחה

עד 90%

עד 70%

עד 50%

פירוט

% ההנחה

מבחן הכנסה

לפי הפירוט בטבלה מעלה

קיצבת זיקנה שאירים
אזרח ותיק

30% עד 100 מ"ר

אם/אב חד הוריים

20%

עיוור

90%

נפגעי פעולת איבה

2/3 מ- 90 מ"ר מעל 4 נפשות 66%
2/3 מ- 70 מ"ר עד 4 נפשות

נכות

אי כושר 75% ומעלה 80%

נכות רפואית 90% ומעלה

40%

ילד נכה

33%עד 100 מ"ר

זיקנה + השלמה

100% עד 100 מ"ר

הבטחת הכנסה

70%

חוק סיעוד

70%

 

 

הוראות לגבי בקשה להנחה מארנונה
מובטל / הבטחת הכנסה, מזונות:
1.   אישור ביטוח לאומי שלא מקבל או מקבל גמלה (אם  מקבל גמלה לא צריך סעיף מס' 6 ).
2.   אישור מס הכנסה שאינך שכיר ואינך עצמאי.
3.   אישור שירות התעסוקה.
4.   אישורים על הכנסות אחרות במידה וישנן.
5.   תדפיס בנק ל- 3 חודשים אחרונים של הבעל והאישה מכל החשבונות.
6.   אישור מביטוח לאומי על מעמדו במוסד.
7.   לגבי ילדים מעל גיל 18 שעובדים יש להביא:
- תלושי שכר 10-11-12/11
- תדפיס בנק ל- 3 חודשים אחרונים
לגבי ילדים מעל גיל 18 שאינם עובדים יש להביא:
- אישור מביטוח לאומי שאינו מקבל שום קיצבה
- אישור ביטוח לאומי על מעמדו במוסד
- אישור מס הכנסה שאינו שכיר ואינו עצמאי
- תדפיס בנק 3 חודשים אחרונים

גמלאות זקנה + אזרח ותיק:
1.   אישור מביטוח לאומי לחודשים 10-11-12/11.
2.   תדפיס בנק ל- 3 חודשים אחרונים של הבעל והאישה.
3.   אישורי הכנסות מכל מקור שהוא.

גמלאות עיוור ונכות:
1.   לגבי עיוור צילום תעודת עיוור.
2.   לגבי נכות אישור מביטוח לאומי על נכות 75% אי כושר.
3.   לגבי נכות רפואית אישור מביטוח לאומי על נכות 90% ומעלה.

שכיר הנחת מבחן הכנסה:
1.   תלושי משכורת 10-11-12/11 של הבעל ושל האישה ושל כל המתגוררים בנכס.
2.   אישורים על הכנסות אחרות במידה וישנן.
3.   תדפיס בנק ל- 3 חודשים אחרונים של הבעל ושל האישה מכל החשבונות.
4.   במידה והילדים מעל גיל 18 ולא עובדים יש להביא:
- אישור מביטוח לאומי שלא מקבל שום קיצבה, אישור ביטוח לאומי על מעמדו במוסד
- אישור מס הכנסה שאינו שכיר ואינו עצמאי
- תדפיס בנק ל- 3 חודשים אחרונים.

עצמאי הנחת מבחן הכנסה:
1.   שומת מס אחרונה.
2.   תדפיס בנק ל- 3 חודשים אחרונים של הבעל ושל האישה של כל החשבונות.
3.   לגבי ילדים מעל גיל 18 שעובדים יש להביא:
- תלושי שכר 10-11-12/11 ואישורים על הכנסות מכל מקור שהוא.
- תדפיס בנק ל- 3 חודשים אחרונים
לגבי ילדים מעל גיל 18 שאינם עובדים יש להביא:
- אישור מביטוח לאומי שאינו מקבל שום קיצבה
- אישור ביטוח לאומי על המעמדות
- אישור מס הכנסה שאינו שכיר ואינו עצמאי
- תדפיס בנק 3 חודשים אחרונים
הוראות עבור בקשה להנחה מארנונה:
1.   יש למלא 3 טפסים ימולאו ע"י התושב: טופס מס' 1 או 2 (בהתאם לסוג ההנחה)
טופס ויתור על סודיות
תצהיר על ההכנסות
2.   צילום ת.ז. כולל ספח הילדים.
3.   אם התושב טוען שאין לו חשבון בנק עליו להביא תצהיר מעו"ד.
4.   צילום כל המסמכים יבוצע ע"י התושב, אין אפשרות לצלם במח' הגבייה.

כללי: הוראות החוק קובעות כי מתן הנחה מותנה בהסדר חוב קודם כולל החובות החדשים.